Petycja

Petycja do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wdrożenia systemowych działań profilaktycznych POChP w polskiej służbie zdrowia

Jesteśmy przekonani, że dzięki prostym rozwiązaniom możemy uratować zdrowie tysięcy ludzi. Jednak muszą być to rozwiązania systemowe. Jeśli zgadzasz się z naszymi postulatami, podpisz naszą petycję.

Wiemy, że zmiany wymagają czasu, ale możemy działać już dziś. Dlatego jeśli uzbieramy 1000 podpisów, Angelini Pharma, podmiot odpowiedzialny za lek Erdomed w Polce, zorganizuje badania profilaktyczne w kierunku diagnostyki POChP.

Treść petycji
1143 podpisanych petycji
Obejrzyj filmy z udziałem ekspertów
Prof. dr hab. med. Adam Antczak
Palenie tytoniu jako główny czynnik rozwoju POChP
Dr n. med. Piotr Wierzbiński
Uzależnienie od tytoniu z perspektywy psychiatry
Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
Czy e-papierosy są bezpieczne dla chorych na choroby płuc?
Prof. dr hab. med. Adam Antczak
Erdosteina- zastosowanie mukolityków w leczeniu POChP, wytyczne GOLD
Prof. dr hab. med. Adam Antczak
POChP
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Zanieczyszczenie powietrza – obecna sytuacja w Polsce
Dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka
Rady dla pacjentów w okresach wysokiego stężenia substancji smolistych w powietrzu
Prof. dr hab. med. Adam Antczak
Mukoregulatory i ich rola w terapii POChP
Finał konferencji “Przywracamy Oddech”
Petycja do MZ i debata